ubonautocar

ศูนย์รวม รถมือสองอุบล รถมือสองอุบล ฟรีดาวน์ ตลาดรถอุบล รถบ้านอุบล ขายรถมือสองอุบล ซื้อรถมือสองอุบล ซื้อขายรถยนต์มือสองผ่านเว็บ UbonAuto.com รถมือสองคุณภาพ เต็นท์รถมือสองอุบล รถกระบะมือสองอุบล รถเก๋งมือสองอุบล รถมือสองคุณภาพ, เต็นท์รถมือสองอุบล, ต้องการซื้อ-ขาย รถในอุบล, โตโยต้าอุบล, โตโยต้าดีเยี่ยม, mercedes-benz อุบล, อีซูซุตังปักอุบล, อุบลพันธุ์ทอง, ศูนย์ฮอนด้าอุบล, ศูนย์โตโยต้าอุบล, TOYOTA, HONDA, NISSAN, ISUZU, FORD, BMW, รถกระบะมือสองอุบล, รถเก๋งมือสองอุบล โตโยต้ามือสองอุบล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

ประกาศ

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

ด้วย คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ได้บริหารงานสมาคมฯครบวาระ 1 ปี โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้ยื่นหนังสือลาออกและอาศัยอํานาจตามข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพ.ศ. 2556 หมวดที่ 5 ข้อ 17 กําหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ภายใน 90 วัน

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อเลือกตั้งให้ดํารงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีรายละเอียดกําหนดการดังนี้

– กําหนดรับสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด เลขที่ 60 อาคารอมรรัชดา (1966) ถนนรัชดาภิเษก ซอยเฉลิมสุข(รัชดา 42) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

– กําหนดการลงคะแนน, นับคะแนน และรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. –15.00 น. Kuwait ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กทม.

– สมาชิกสมาคมท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และดําเนินการตามกําหนดการข้างต้น
อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพ.ศ. 2556 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพ.ศ. 2556 หมวดที่ 5 โดยกําหนดให้นายกสมาคมเป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพ.ศ. current utc time . 2556 หมวดที่ 2 ข้อ 6 โดยกำหนด คุณสมบัติของสมาชิก สามัญนิติบุคคลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– มีฐานะมั่นคงพอสมควร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์)

รักษาการนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

ประสานงาน : คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์
โทร 089-499-4444

Cr. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ask amy denver . travel tool . facebook is down subdomains secure web hosting . expiration of domains .